Поддържаме на склад шевни колена, тройници и преходи за всички видове тръби – както за обща употреба, така и специално за хранително-вкусовата промишленост.

Колената служат за промяна на посоката на тръбопроводи. Най – често са под ъгъл 90° или 45°. Те са изключително издръжливи,формата им позволява да се поставят в тръби, като е задължително да бъдат заварени по краищата.

Преходите са елементи, на които единият край е по – голям от другия. Понякога диаметърът на единия вход не съвпада с диаметъра на другия. Служат за свързване на две тръби с различен диаметър.

Тройниците са елементи, които свързват 3 тръби, като средната е в посока перпендикулярно на другите две. Има два основни типа – равнопроходни -  свързват с тръби с еднакви диаметри. Редуциращи – свързват тръби с различни диаметри.

Шевни – елементи, които в краищата си имат т.нар. заваръчен шев. Те се прилагат на по – големи елементи. Фланец - Пластина във вид на кръг , с основен отвор в средата и други по-малки около него с цел закрепване към друга част посредством болтово съединяване.